top of page

STEPS OF WORK

ขั้นตอนการทำงาน

เลือกทำออกแบบภายใน
กับเราครบวงจร

ติดต่อสอบถาม คุยรายละเอียดงาน
แจ้งขนาดพื้นที่ิใช้สอย, แปลนบ้าน,สไตล์ที่ต้องการและภาพตัวอย่าง(ถ้ามี)
1
2
นัดหมายเข้าวัดพื้นที่หน้างาน
แจ้งวันที่ต้องการเข้าวัดพื้นที่หน้างานและระบุตำแหน่งที่ต้องการจะบิ้วอิน
3
ส่ง Proposal พร้อมประเมินราคา
หลังจากได้รายละเอียดแล้วทางบริษัทจะทำ Proposal พร้อมประเมินราคาเบื้องต้นให้ทางลูกค้า
ชำระค่าออกแบบ-ทำแบบเบื้องต้น(ราคาตามพื้นที่จริงที่ออกแบบ)
ค่าทำแบบสามารถนำมาเป็นส่วนลดค่าก่อสร้างในภายหลังได้
4
ส่งแบบให้ลูกค้า สามารถปรับเปลี่ยน
แบบตามความต้องการของลูกค้า ได้ 3 ครั้ง
5
เมื่อลูกค้าได้แบบตามต้องการแล้ว 
ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
6
นัดหมายทำสัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน
7
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด
8
ส่งมอบงาน
9
bottom of page